6 Ağustos

AV.ARB.MUHAMMET ÖZER

1968 yılında Uşak’ta doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmiştir. 4 yıllık bir eğitim sürecinden sonra 1989 yılında mezun olmuştur.

Bir yıllık Avukatlık stajının arkasından 1991 yılında Avukatlık Ruhsatına alarak, İstanbul barosuna kaydolmuştur. Aynı yıl askerlik hizmeti için Yedeksubay Okuluna katılmış, Disiplin subayı olarak 1992 yılında askerliğini tamamlamıştır.O dönemde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Disiplin mahkemeleri, yargılama usulü ve disiplin suç ve cezaları hakkındaki kanun ile Askeri Ceza mevzuatını ve bu konulara ilişkin doktrin ve içtihatları da yakından inceleme fırsatı bulmuştur.

Av.Muhammet Özer, aynı zamanda Adalet bakanlığı Arabuluculuk Daire başkanlığı nezdinde yapılan sınavları başarıyla geçerek Türkiye’nin ilk resmi arabulucularından birisi olmuştur.Aynı zamanda iş Hukukunda Uzman Arabulucudur.

Evli ve 3 çocuk sahibidir. Çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında kurucu, üye ve yönetici olarak yer almıştır.

1991 yılından bugüne İstanbul barosunu Kayıtlı olarak Avukatlık hizmeti vermekte olan Av.Muhammet Özer,halen kurucusu ortağı bulunduğu ÖZER & DEMİR HUKUK BÜROSU’nda Şirketlere danışmanlık, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile ve Şahsi Hukuk, kentsel dönüşüm,Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanlarında hizmet vermektedir.

6 Ağustos

AV.ARB.SAMİ DEMİR

1972 Batman doğumludur. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamlamış 1989 yılında hukuk fakültesine girmiştir.4 yıllık bir eğitim sürecinden sonra 1993 senesinde mezun olmuş,Avukatlık  stajını tamamlayarak 1994 senesinde İstanbul barosuna kaydolmuştur.

O tarihten  bugüne kadar  Istanbul barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.Aynı zamanda Adalet bakanlığı Arabuluculuk Daire başkanlığı nezdinde yapılan sınavları başarıyla geçmiş ve Türkiye’nin ilk resmi arabulucularındandır.Aynı zamanda iş Hukukunda Uzman Arabulucudur.

İngilizce, Arapça ve Kürtçe  dillerini bilmektedir.

Evli olup iki çocuğu vardır. Çeşitli Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşlarında yönetici ve üye olarak yer almıştır.

Halen kurucusu ortağı bulunduğu ÖZER&DEMİR HUKUK BÜROSU’nda  Sözleşmeler hukuku, Şirket danışmanlığı, Ceza HukukuAile Hukukuİcra Hukukuİş HukukuYabancılar Hukuku ve Tazminat Hukuku alanlarında hizmet vermektedir.

6 Ağustos

PRENSİP ve İLKELERİMİZ

  • *Müvekkil mahremiyetini azami ölçüde korumak ve saygı duymak
  • *Dava ve takiplerin önemli  aşamalarında müvekkili bilgilendirmek, davalar ile ilgili periyodik bilgi vermek
  • *Avukat -müvekkil ilişkisini karşılıklı güven ilişkisi içerisinde sürdürebilmek içine azami dikkat
  • *Dava ve takiplerin her aşamasında açıklık
  • *Müvekkil adına yapılan tahsilatların en hızlı şekilde müvekkile aktarılması