Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Makaleler

Makaleler

Yargıtay Kararları

Yargıtay Kararları

Prensiplerimiz

Prensiplerimiz

Mesleğe 1991 yılında başlayan Av.Arb.Muhammet Özer ve 1994 yılında başlayan Av.Arb.Sami Demir bir süre Kartal Hukuk bürosunda hukuk ve ceza departmanlarında Ortak Avukat olarak çalışmış,2000 yılında kendi ofislerini kurmuşlardır.Özellikle İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile ve Şahıs Hukuku, Ticaret ve Ticari sözleşmeler Hukuku, Miras Hukuku,Kentsel Dönüşüm,İcra Hukuku ve  Ceza Hukuku alanında gerek kurumsal, gerekse bireysel bazda müvekkillerine hukuki  danışmanlık hizmeti vermekte, dava aşamaları ve icra takiplerini yürütmektedir.

Özer&Demir Hukuk Bürosu, Avukatlık hizmetini Avukatlık yasa ve Meslek İlkeleri’ne, Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak yerine getirmeyi  prensip edinmiştir. Özer&Demir Hukuk Bürosu’nun amacı, hayatın her aşamasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunları baştan öngörerek, vekilliği veya danışmanlığı yapılan firmalarda, sorun ortaya çıkmadan bunu baştan bertaraf etmek, buna rağmen ortaya çıkan hukuki  sorunların çözümünün her aşamasında  müvekkillerin yanında olmak, sorunun çözümüne yaratıcı hukuki katkılarda bulunmaktır.

Özer&Demir mesleği icra ederken öncelikle güvenilirlik , gizlilik  ve sunulan hizmetin kalitesine önem vermektedir.Müşterilerine,hızlı, ekonomik ve etkili çözümler sunabilmek için çalışmaktadır.Özer&Demir Hukuk Bürosu aynı zamanda Resmi Arabuluculuk Bürosu’dur.Hukuki sorunların çözümünde  gizlilik ilkesinin hakim olduğu,  yargılama harç ve giderlerinin olmadığı,sorunların hızlı ve tarafların kendi isteği doğrultusunda çözümünlendiği Arabululucuk hizmetlerini de vermektedir. 


  • Aile ve Şahsi Hukuk Davaları
  • Ceza Hukuku
  • Gayrimenkul Hukuku
  • İcra ve Takip Hukuku
  • İş Hukuku
  • Kat Mülkiyetiyle ilgili İhtilaflar
  • Kentsel Dönüşüm Hukuku
  • Miras Hukuku,
  • Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku
  • Tüketici Hukuku