İş Hukuku, İşçilik Haklarının Takibi, İş Kazaları, Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku, İşçilik Haklarının Takibi, İş Kazaları, Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku alanındaki tüm ihtilaflar, işçi ile işveren arasında iş akdinden doğan bütün hukuki sorunlar, İşe iade davaları,iş kazalarından kaynaklanan tazminat ve ceza davaları, işçilik hak ve alacakları,hizmet tespiti ve diğer sosyal güvenlik hukuku ihtilafları bu konu kapsamındadır.Danışmanlığını yaptığımız firmalar iş hukuku açısından sürekli bilgilendirilmekte, işçi işveren ilişkilerine ilişkin sözleşme ve evrakların hazırlanmasında destek sağlanmaktadır. İş sözleşmelerinin hazırlanması, ihtar, tutanak, fesih, savunma talepli yazılar hazırlanması ve talep halinde belli periyotlar ile iş yeri personeline iş hukuku eğitimleri verilmesi hizmetleri verilmektedir.

Henüz Yorum Yapılmamış.

Bir Yorum Yazın.

Tüm Alanları Temizleyin.