Gizlilik Prensibi

Müvekkillerin yargıya intikal etmiş veya etmemiş,bir şekilde büromuz ile paylaşılan veya vekili sıfatıyla bilgi sahibi olduğumuz hukuki bilgi ve sırlarının tamamı, bizim için en yüksek derecede öneme haizdir.Yasal  sır saklama yükümlülüğümüz gereği tümüyle gizli tutulur. Müvekkil tarafından istenmediği  ve yasal mevzuat ile zorunlu kılınmadığımız sürece ,bu vesileyle edindiğimiz bilgilerin kesinlikle kamu kurumları ve  üçüncü kişilerle paylaşımı söz konusu dahi olamaz.