8 Ağustos

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Ticari ünvan,Marka,patent ve faydalı modele yönelik ; tecavüzün tespiti ile tecavüzün durdurulması, men’i,mimari eserlerden kaynaklanan mimari proje, rölöve, restitüsyon konulu tespit,men ve tazminat davalarının takibi yapılmaktadır.