29 Ağustos

İşçinin ücretini ödeme zamanı, zamanında yapılmayan ödemelere ilişkin sonuçlar

İşçinin ücretini ödeme zamanı, zamanında yapılmayan ödemelere ilişkin sonuçlar

İşçinin ücretinin bir ay çalıştıktan sonra ödeneceği yasada öngörülmüştür. Ücretin kanun ve sözleşme hükümlerine göre ödenmemesi halinde işçi iş görmekten kaçınabileceği gibi, hizmet aktini sırf bu sebeple feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.Keza bordrolarda ücretinin düşük gösterilmesi halinde, işçi gerçek ücretinin daha yüksek olduğunu iddia ve ispat (tanıkla dahi ispatlayabilir) ile, haricen ödenen ücreti alamadığı iddiası ile iş aktini feshedip tazminatlara hak kazanabilir.Hatta bu durumda eksik ödendiği iddia edilen ayların ücretinin dahi yeniden ödenme riski vardır.