8 Ağustos

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras, vasiyet, mirasçılardan muvazaalı olarak mal kaçırma, tenkis, intikal işlemleri, miras taksim sözleşmeleri gibi miras hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözümü için gerekli hukuki yardımlar verilmektedir.