29 Ağustos

Fazla çalışma ücreti, fazla çalışmaların, hafta tatili, bayram ve genel tatil çalışmalarının bordrolarda gösterilmemesi sonucu oluşan riskler

Fazla çalışma ücreti, fazla çalışmaların, hafta tatili, bayram ve genel tatil çalışmalarının bordrolarda gösterilmemesi sonucu oluşan riskler

Fazla çalışma ücreti saat ücretinin % 50 fazlası ile ödenir. Ancak İşçinin çalışma süresi sözleşme ile 45 saatin altında belirlenmiş ise 45 saate kadar çalışma % 25, bunu aşan çalışma yine % 50 zamlı olarak ödenir.

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma, hafta tatili ücreti ve bayram,genel tatil ücreti ödendiği anlaşılıyorsa işçi tarafından daha fazla çalışıldığı ileri sürülemez.Fazla çalışmalar yönünden işçinin imzasını taşıyan bordro işveren lehine kesin delildir.Ancak bordronun imzasız olması veya ilgili hanelerin hiç gösterilmemesi, boş olması imzanın sahte olması gibi durumlarda artık işçi tanık dahil,her türlü delil ile bunu ispatlayabilir.İşçi tarafından gösterilen tanık beyanlarına mahkemelerce neredeyse tamamen itibar edildiğini hatırlatmakta fayda var.(örneğin: Yar.9. HD. 2008/32189 E.-2010/15578 K. 01.06.2010 ,İst.Barosu Derg.2010/5 sh.3315)

Yargıtay kararlarına göre; hizmet sözleşmesinde işçiye ödenen aylık maktu ücrete fazla çalışmanın da dahi olduğu öngörülmüş ise işçi ancak yılda 90 gün ve 270 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti isteyebilir. Ancak bordroda ücretin asgari ücret olarak gösterilmesi halinde bu durum geçerli olmayacağı kanaatindeyiz.

Keza işyerinde üst düzey yönetici olarak çalışan işçiye görev ve sorumluluğunun gerektirdiği ücret ödeniyorsa ayrıca fazla mesai ücretine hak kazanılması  mümkün değildir.Ancak üst düzey işçinin bulunduğu yerde talimat veren bir üstü/amiri veya şirket ortağı bulunuyorsa o zaman fazla çalışma ücreti talep etme hakkı doğar.

(Örneğin: Yar.9.HD. 2008/939 E.- 2008/5619 K. 21.03.2008 , İst.Bar.Derg. 2008/3)