1 Eylül

Arabuluculuk

Arabuluculuk

Türkiye’de arabuluculuk, 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile bir “alternatif uyuşmazlık çözümü” yolu olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu kanunla yeni bir serbest meslek ihdas edilmiş ve arabuluculuk mesleğini icra edecek kişilere “arabulucu” ünvanını kullanma yetkisi tanınmıştır.

Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlıkları çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı, Arabulucu ünvanlı resmi ve tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile, mahkemeye gitmeden ya da mahkemenin yönlendirmesiyle sorunlarını çözmelerinde kullanabilecekleri; gizli, masrafsız, hızlı, her aşamada süreçten çekilebilecekleri ve süreç sonunda anlaştıklarında mahkeme kararı niteliğinde bir belge aldıkları ve daha sayılabilecek bir çok avantajı olan en etkin alternatif çözüm yöntemidir.

Taraflar sorunlarının çözümü için, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden istedikleri arabulucuyu seçebilirler. Büromuz Avukatlarından Av.Arb.Muhammet Özer ve Av.Arb.Sami Demir’de ülkemizin ilk resmi arabulucularından birisidir.