İmzalı bordronun da artık gerçek ücreti yansıttığını ispata yetmediği

İşçinin İmzaladığı bordronun gerçek ücreti yansıttığı kabul edilebilir mi ?

Yargıtay son kararlarında daha önce itibar ettiği “imzalı bordrolara” da artık itibar etmediğini  “işçinin kıdem,meslek ünvanı,fiilen yaptığı iş,işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında, imzalı bordroların gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre,işyerinde çalıştığı tarihler,meslek ünvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerle,ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından araştırılması” gerektiğini ifade etmektedir.

Mevcut durum karşısında artık bordrolarda işçin imzasının olması, işçinin bordroda yazılı ücreti aldığı yönündeki ispat gücünü kaybetmiştir. Örneğini Yargıtay.9.H.D. 2008/3843-2009/15639 , 04.06.2009, sayılı kararında ;

Ücret araştırması, işçinin kıdem,meslek ünvanı,fiilen yaptığı iş,işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordroların gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre,işyerinde çalıştığı tarihler,meslek ünvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerle,ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından araştırılmalıdır. (Yarg.9.H.D. 2008/3843-2009/15639 , 04.06.2009, İst.Barosu der.sayı: 2010/5)