İcra ve Takip Hukuku

İcra ve Takip Hukuku

Tahsil edilmek üzere Hukuk Büromuza tevdi olunan :Site aidat/avans alacağı, kat mülkiyetinden doğan aidat/avans alacakları ve diğer ihtilaflar vb. ile mahkeme ilamından kaynaklanan alacaklar,çek, senet ve açık hesapların fer’ileri ile birlikte borçlu-davalılardan tahsili, takiplere yapılacak itirazlar karşısında itirazın iptali/kaldırılması davaları açılması veya alacakların doğrudan dava yolu ile tahsili.

Henüz Yorum Yapılmamış.

Bir Yorum Yazın.

Tüm Alanları Temizleyin.