8 Ağustos

Gayrimenkul Hukuku, Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku

Tapu tahsise dayalı tapu iptali ve tescili  davaları, alım-satım kaynaklı tapu iptali ve tescili davaları, taşınmaz alım satımı sözleşmeleri, kiralanması, el atmanın önlenmesi, kat mülkiyetinden kaynaklanan ihtilaflar,aidat ve avansların tahsili, izale-i şuyu ,şuf’a ve taşınmaz hukuku ile ilgili diğer davaların takibi yapılmaktadır.

8 Ağustos

İş Hukuku, İşçilik Haklarının Takibi, İş Kazaları, Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku, İşçilik Haklarının Takibi, İş Kazaları, Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku alanındaki tüm ihtilaflar, işçi ile işveren arasında iş akdinden doğan bütün hukuki sorunlar, İşe iade davaları,iş kazalarından kaynaklanan tazminat ve ceza davaları, işçilik hak ve alacakları,hizmet tespiti ve diğer sosyal güvenlik hukuku ihtilafları bu konu kapsamındadır.Danışmanlığını yaptığımız firmalar iş hukuku açısından sürekli bilgilendirilmekte, işçi işveren ilişkilerine ilişkin sözleşme ve evrakların hazırlanmasında destek sağlanmaktadır. İş sözleşmelerinin hazırlanması, ihtar, tutanak, fesih, savunma talepli yazılar hazırlanması ve talep halinde belli periyotlar ile iş yeri personeline iş hukuku eğitimleri verilmesi hizmetleri verilmektedir.

8 Ağustos

Şirket ve Site Danışmanlıkları

Şirket ve Site Danışmanlıkları

Şirket ve siteleri danışmanlık hizmeti verilmektedir. Özellikle şirket faaliyetleri ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi, şirket ve sitelerin leh ve aleyhinde açılmış davaların takibi, iş hukuku, alacakların icra yoluyla takip ve tahsili.